Касови апарати!? Накратко за преди, сега и след!

Касови апарати, фискални принтери и фискални системи

Касови апарати!? Накратко за преди, сега и след.

Когато през 1999 година тогавашният министър на финансите – Муравей Радев с Наредба № 4 въведе задължителните за всички търговци касови апарати, за кратко време те се превърнаха в необходимото зло. Нещото, което никой не иска, но всеки трябва да има! Дотогава малко фирми имаха касови апарати, а всички останали бяха принудени със силата на закона да си закупят фискални устройства. Под страх от високи глоби и дебнещи данъчни служители, всички бяха длъжни да започнат да издават касови бележки (и сега сме длъжни 🙂 ), да отчитат обороти и печалби, и да плащат данъци върху тях.

Снабдяването с касов апарат беше доста затруднено. Сроковете за закупуване на фискални устройства бяха изключително кратки (в рамките на няколко месеца) и бяха удължавани на няколко пъти. Всичко това се дължеше на фактори, като например липсата на устройства в дистрибуторската мрежа. Също заводите производители не можеха да насмогнат да произведат устройствата, относително дългото време за програмиране, фискализиране и попълване на всички документи – средно по около 30 минути на касов апарат, нежеланието (а понякога и невъзможността) на хората да се снабдят с „необходимото зло”, и разбира се не-малка роля изигра и прословутият български манталитет за изчакване на последния момент.

Всички, дори най-дребните търговци бяха принудени да си закупят касови апарати, и всички си мислеха, че в последния момент ще отменят наредбата!

SSTS Сервиз Варна

Все още помня опашките от чакащи пред магазините за касови апарати. Хората – нервни и недоволни, дори капарираха тези така нежелани фискални устройства, защото бройките бяха малко, а заводите трудно смогваха да задоволят търсенето към тогавашния момент. В същото време навсякъде бяха плъзнали данъчни, които контролираха за нередности и следяха за спазване на изискването за издаване на касови бележки. Всички обсъждаха принудителното въвеждане на фискалните устройства и дори се носеха слухове, че законът за въвеждането на касови апарати е лобистки и обслужва интересите на определени кръгове хора, свързани със заводите за касови апарати.

Всичко това, дори и сега, някакси ми напомня на прословутите опашки за хляб през 1991 година.

Целта на касовите апарати беше да извади сивата икономика на светло и да накара българските търговци и предприемачи от всякакъв калибър да плащат на държавата данък върху натрупаните обороти.

В крайна сметка обаче никой не иска да плаща данъци, а и българинът е изобретателен. През годините съм виждал какво ли не – от напъхан касов апарат във фризера с цел той да забрави натрупаните обороти, облъчване на фискалните модули с ултравиолетова светлина, до нарочно „изгубване” на целия касов апарат.

Най-честият прийом да не се отчита доход към държавата е да не се маркират и издават касови бележки. Разбира се това крие риск от сериозни глоби.., ако те хванат!

SSTS Сервиз

Поради тази причина, с цел да бъдат ограничени измамите, през 2010 година министерството на финансите взе решение фискалните устройства да бъдат свързани дистанционно към НАП.

Според измененията в Наредба № 18, от 01.01.2011 година всеки търговец трябва да има дистанционна връзка с данъчен терминал към сървърите на НАП.

Това на практика означаваше, че всички съществуващи касови апарати трябваше да се бракуват и заменят с нови! Казано по друг начин, хората отново бяха принудени да си купят устройства.

Българските бизнесмени и предприемачи трябваше да отделят средства за закупуването на нови касови апарати с вграден GPRS модул. Някои от по-новите модели апарати позволяваха да се сложи допълнителен данъчен терминал, вместо да се сменя цялото устройство. Доработката обаче струваше почти колкото един нов касов апарат!

SSTS Сервиз

Какво представляват и как действат данъчните терминали? Данъчните терминали осъществяват връзка между фискалното устройство и НАП, използвайки преносната мрежа на мобилните оператори. Данъчният терминал е неразделна част от фискалното устройство и при повреда, прекъсване на връзката или умишлен опит за манипулация, касовият апарат блокира и спира да работи.

Касовите апарати имат вградени SD карти (КЛЕН) и SIM карти. В КЛЕН-ът (контролна лента на електронен носител) се съхранява копие на всяка операция извършвана на касовия апарат – служебни бонове, касови бележки, дневни отчети и т.н. С въвеждането на КЛЕН автоматично отпадна задължението за печатане на задължителната контролна лента на хартиен носител, но по-важно е, че НАП по всяко време може да изтегли информация от касовия апарат.

SIM картата пък съхранява и изпраща информация за номерата на фискалното устройство, фискалната памет, БУЛСТАТ на потребителя, както и друга информация. Посредством SIM картата и кратки SMS-и, изпращани чрез нея, НАП контролират за нередности и извършват моментални проверки на записаните в КЛЕН операции и натрупани обороти.

SSTS Сервиз

С въвеждането на касови апарати с данъчни терминали отпадна задължението българските предприемачи да ходят и да чакат по опашки в НАП за извършване на операции като регистрация, дерегистрация и промяна на данни. Това е огромно улеснение, като се има в предвид колко бавно се обработваше информацията по гишетата, големите опашки, на които трябваше да се редим, навъсените физиономии на данъчните служители, които за капак на всичко могат да те върнат поради липсата на даден документ или защото нещо не си им приятен! Е, всичко вече се извършва по електронен път и интернет от фирмите, обслужващи касови апарати.

Какво получаваме на финала? Касов апарат, който записва всяка извършена операция и я предава в НАП на данъчните служби! И ако данъчните служители усетят някаква нередност, съвсем в реда на нещата е да ви посетят за проверка!

Но защо тогава щом контролът изглежда толкова лесен, данъчните служители и проверяващи не са спрели да ходят на проверки?

Отговорът е лесен и се крие в самия касов апарат! Както казахме по-горе, касовият апарат записва и предава всяка извършена на касовия апарат операция.

SSTS Сервиз

А какво можем да очакваме при фискалните системи със свързани към тях касови апарати? Според конкретния случай вратички винаги могат да се намерят, но това е друга тема. 🙂