Системи за охрана на стоки. Защо да монтираме система против кражби?

Системи за охрана на стокиСистеми за охрана на стоки, или защо да монтираме система против кражби в магазина?

Кражбите са едни от най-честите престъпления пред които е изправена полицията. Повечето крадци са аматьори, но има тенденция за сериозно нарастване в организирана престъпност – групи които си изкарват прехраната, и са специализирани в кражби от големи магазини и търговски центрове. Всеки ден стават кражби за огромни парични суми и кражбите на стоки от магазини стават все по-често, и много тежко престъпление.

SSTS Сервиз Варна

4 основни причини да монтирате системи за охрана на стоки против кражби.

1. Осигурете сигурност в магазина си.
С появата на новите технологии за електронно наблюдение, системите за охрана на стоки против кражби стават все по-ефективни срещу кражбите на дребно, които засягат все по-голям брой търговски обекти.

2. Освободете обслужващия персонал от задължения.
Отпада нуждата и задължението на персонала да следи всяка стъпка на клиента – да не би да открадне нещо! Същевременно служителите в магазина ще бъдат много по-полезни и продуктивни в изпълнението на основните си задачи.

3. Направете клиентите си спокойни и увеличете продажбите.
Много от клиентите вероятно се чувстват неудобно, под погледа на персонала. Накарайте клиентите си да се почувстват удобно и им осигурете комфорт в избора на стоки, и удоволствие от пазаруването.

4. Откажете крадците.
Трудно е да се открадне стока от магазин или супермаркет, в който има монтирана система за охрана на стоки против кражби. Магазините със системи против кражби имат с около 60% -70% по-малко кражби от колкото при обикновените магазини.

SSTS Сервиз
За какво да използваме системите за охрана на стоки?

Един от най-ефективните инструменти за борба с кражбите от магазини в тези дни са таг алармените системи, по известни като EAS systems – Electronic Article Surveillance systems. Освен за идентифициране и предотвратяване на кражби, EAS технологиите могат да се използва и за преброяване на посетителите в магазина.

Брояча за посетители може да бъде изключително полезен за съставяне и прилагане на различни стратегии за увеличаване на продажбите. Воденето на статистика за броя на клиентите през различните часове на деня, може да подскаже на къде да насочите вниманието си, да предложите например “Happy hour”, или временно да увеличите или намалите персонала и др.

Според различни статистики, над 800 000 системи за охрана на стоки са инсталирани в световен мащаб, предимно в магазини на дребно. EAS системите са полезни навсякъде, където има възможност за кражби на предмети от всякакъв размер. Използването на система за сигурност и охрана на стоки дава възможност на търговеца да покажете атрактивните артикули, там където те могат да се видят и докоснат, а не поставени зад щанда или заключени зад витрина.

Системите за охрана и сигурност се използват не само за намаляване на кражби от магазини, но и помагат за увеличаване на продажбите, по-ниски разходи за труд, подобряване на складовото стопанство и инвентаризация, осигуряване на по-добра логистика, скорост и качество за водене на отчетност.

За сега обаче, ще се придържаме към ролята на системите за охрана на стоки в борбата с кражбите от магазина.

SSTS Сервиз

Как функционират системите за охрана на стоки?

Съществуват три вида технологии за EAS системи доминиращи в търговията на дребно. Независимо за коя от технологиите става въпрос, се използват етикети или тагове прикрепени към стоките. Ако има неправомерно преминаване на активни маркери/тагове през антените, се активира звукова и светлинна аларма – предупреждение за евентуална кражба.

При покупка и преминаване на клиента през касите, е необходимо касиерът да деактивира поставените на стоката маркери.

Ако става дума за хартиен етикет за еднократна употреба, той може да се деактивира чрез приплъзване през деактиватор или посредством специален ръчен скенер. След като етикета е деактивиран, той вече е перманентно изведен от активно състояние, и вече няма да създава аларма преминавайки през антенните тела.

Ако използваме хард тагове (Hard tag) за многократна употреба, се използват специални детачери за тяхното премахване от стоката. Хард таговете могат да са в различна форма със специално предназначение за различните видове стоки за които се използват – например за дрехи, за бутилки и др.

Ако обаче маркерът не е бил деактивиран или отделен от касиера, когато стоката премине през антените на изхода ще зазвучи аларма.
Използването на системи за охрана на стоки, не може напълно да елиминира възможността от кражба. Поради тази причина съществуват и други видове тагове, които могат силно да увредят стоката при евентуална кражба, когато крадецът е успял да напусне магазина! Този тип маркери съдържат в себе си специални мастилени капсули, които се чупят и увреждат стоката при опит да бъдат насилствено отстранени, без да са деактивирани.

Подобен род тагове имат по скоро превантивна цел, като тяхната идея е да откаже крадеца да открадне стоката, тъй като при всички случаи тя няма да може да бъде използвана.

SSTS Сервиз

Каква система за охрана на стоки да инсталираме?

Според това, колко е широк входът/изходът на магазина, както и големината и вида на определените етикети и тагове, диктуват какъв вид (честотен диапазон) система за охрана на стоки може да бъде монтирана и инсталирана.

Системите за охрана на стоки работят на различни честоти чрез радиочестотен обхват. EAS системите работят на различни принципи, не са съвместими едни с други, и имат специфични предимства и недостатъци. Например различните технологии системи използват различни типове етикети и имат различен обхват на действие на наблюдавания периметър. Също така някои системи имат значително по-голям обхват, но пък за сметка на това са по-чувствителни и има по голям шанс за задействане на фалшиви сигнали.

От основно значение при избора на системи за охрана на стоки, са вида на охраняваните артикули и техните опаковки. Инфраструктурата на магазина и охранявания периметър също са от голяма важност. За да работят надеждно системите за охрана на стоки е важно да няма, или да бъдат избегнати всякакви евентуални смущения на честотите, на които работят антените.

За това, преди да пристъпите към закупуване на система за охрана на стоки, е добре да се консултирате със специалисти. Видът, технологията, броя антени, маркерите и т.н., се избират индивидуално, според конкретните нужди на клиента и според техническите спецификации на магазина.

SSTS Сервиз

Доверете се на SSTS Сервиз при избора на системи за охрана на стоки. Ние ще ви бъдем доверен партньор в избора, монтажа и инсталацията на цялата система.