Фискална система за хранителен магазин и супермаркет

Фискална система и търговски софтуер за магазин. POS системи.Фискална система и търговски софтуер за малък хранителен магазин или голям супермаркет.

Малък хранителен магазин или голям супермаркет! Разликите в различните бизнес планове и тяхното финансиране могат да бъдат съществени, но моделът и принципът на работа си остават еднакви. Принципът е един –представяне и предлагане на продукт и/или услуга, взаимодействие със служители и доставчици, логистика, обслужване на клиенти и т.н.

Какво е необходимо, за да съвместите всички тези въпроси и процеси в един настина успешен и добре работещ бизнес?

Отговорът на този въпрос е лесен – фискална система с правилно подбран търговски и складов софтуер, съобразени с конкретните нужди и цели.

SSTS Сервиз Варна

В следващите редове ще обобщим какви са основните хардуерни и софтуерни задания и компоненти, използвани при фискални системи за хранителни магазини, складове и супермаркети.

Може би по-важната част е правилният избор на търговски и складов софтуер. Какви са основните функционалности и изисквания от софтуера?

 • Възможност за добавяне на допълнителни касови работни места. POS (Point of sale) модули.
 • Back office – складови модули.
 • Възможност за работа с една или повече везни за експорт на теглими артикули към везните.
 • Функционалност за разтегляне и печат на етикети за теглими артикули.
 • Модул за печат на етикети.
 • Възможност за установяване на връзка и работа с мобилни терминали (Data collector).
 • Експорт на данни към различни счетоводни софтуери.
 • Скорост на обслужване на клиентите.
 • Поддръжка на клиентски карти за отстъпки или натрупване на точки.
 • Поддръжка на Тъч Скрийн.
 • Поддръжка на банкови POS терминали и картови разплащания.
 • Поддръжка на разсрочени плащания и консигнации.
 • Модул за фактуриране.
 • Функционалности и различни настройки при справки, доставки, ревизии, работа с партньори др.
 • Работа в многоскладов режим с дъщерни обекти и отдалечена поддръжка.
 • Работа с различни периферни устройства – баркод скенери, принтери и др.

SSTS Сервиз

Хардуер и периферни устройства.

Фискални устройства. За големи хранителни магазини и супермаркети с повече от едно работно място, най-често се използват фискални принтери поради голямата им надеждност и бързата скорост на печат. За магазини с по едно работно място и не много голям клиенто-поток, могат да се използват и касови апарати, свързани към компютъра.

Баркод скенери за касовите работни места. Най-разпространените баркод скенери, които се слагат на касовите работни места са ръчни – лазерни със стойка. При най-разпространените модели (например Symbol LS2208), когато скенерът е на стойката, тя служи за автоматична активация на лъча на скенера.

При големите супермаркети и хипермаркети , често ръчните скенери се използват в комбинация с такива за вграждане в касите, които разделят и разпръскват лазерния лъч в различни посоки. Някои от тези модели баркод скенери могат да бъдат с вградени в тях везни за директно теглене.

Баркод скенери за складовите работни места. Най-често се използват по-евтини SSD баркод скенери. Стойката тук не е от значение, тъй като в складовите помещение баркод скенера трябва да е по-скоро мобилен. При избора на баркод скенер, освен цената, е важно да се вземат в предвид и функционалностите спрямо разликите в технологиите. Основните качества на един обикновен ръчен скенер са прецизност, далечина, широчина и бързина на сканиране, както и удароустойчивост.

При нужда в складовете, а и в сектор продажби могат да бъдат използвани и безжични баркод скенери, използващи най-често Bluetooth комуникация. Работят основно в реално време, но някои модели имат и памет за съхранение на сканираните баркодове.

Мобилни терминали. Мобилните терминали или така наречените Data collector–и се използват за работа в складове и търговски обекти. Много са удобни и функционални при работа в хранителни магазини и супермаркети. В основата си мобилните терминали, всъщност са преносими мини компютри с вграден баркод скенер и множество други функции и възможности. Много са удобни за обработване и съхранение на информация за доставки, справки, ревизии, продажби, дистрибуции и др.

При работа с мобилен терминал е задължително и софтуерът да има поддръжка на такъв модул, който в повечето случаи се заплаща допълнително.

Етикиращи принтери. Отново за работа в склада или бек офиса. Етикиращите принтери служат за принтиране на задължителните етикети за продуктите, съдържащи информация за цена, мерна единица, баркод и т.н. Работят със специални етикетни ролки хартия. Етикиращите принтери предлагат голямо удобство и бързина при печат на етикети, особено при търговски обекти с много на брой артикули.

По желание, вместо етикиращ принтер би могъл да се използва и стандартен А4 принтер с обикновена или цветна хартия.Тогава обаче се налага нуждата етикетите да се изрязват от листите с ножица, тъй като на един лист се могат да се отпечатат по няколко етикета, в зависимост от размера им.

Везни за директно теглене. Изключително удобни за магазини, в които се продават насипни продукти (плодове, зеленчуци, ядки и др.). Везните за директно теглене се поставят на касовите работни места и улесняват изключително много касиерите, като въвеждането на разтеглените количества се въвеждат в софтуера само с един бутон.

Везни за щанд теглими стоки. Тези везни съхраняват и принтират информация с цените, баркодовете, номерата и имената на теглимите артикули. Везните могат да бъдат с вграден принтер за етикети, както и такива, които поддържат интерфейс за допълнителен етикиращ принтер.

Везните за теглими стоки се свързват към компютър (най-често в бек офиса), посредством който се експортират файлове с информация за промяна на параметрите на съществуващите артикули, както и нови артикули към везните.

SSTS Сервиз

В заключение.

Стандартната окомплектовка на фискална система за малък и среден тип хранителен магазин, изглежда така:

Компютър в бек офиса с инсталиран на него складов модул на програмата. Най-често на този компютър се слага базата данни на обслужващия софтуер. Към компютъра са включени една или няколко везни за щанд теглими стоки, етикиращ принтер и баркод скенер.

Към складовия компютър, по локална мрежа се свързват и касовите работни места с инсталирани на тях POS модули. Те установяват връзка с базата данни и извършват фактическите продажби. Към POS-овете се свързани фискално устройство, бар код скенер, и в повечето случаи везна да директно теглене.

SSTS Сервиз

Ако пред вас стои въпросът за закупуване на фискална система с търговски софтуер, или имате нужда от подмяна на програмата, уверете се, че сте избрали правилния софтуер. Планирайте предварително, избирайте и преценявайте внимателно какви функции и възможности трябва да има подходящия за вас търговски софтуер за фискална система.

SSTS Сервиз предлага и поддържа фискални системи с търговски и складов софтуер на фирмите Мистрал и Микроинвест. Ако имате въпроси, нужда от демонстрация на продукт или сервизна поддръжка, не се колебайте да се свържете с нас.